Home   Contact
logo Eekelaar banner Eekelaar

Fluoride


Het advies is opgesteld door het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

Het basis-fluoride-advies

  • 0 en 1 jaar: vanaf het doorbreken van de eerste tandjes: éénmaal per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta 500- 750PPM F- (2 minuten)
  • 2, 3 en 4 jaar: tweemaal per dag poetsen met fluoride-peutertandpasta ( 2 minuten)
  • 5 jaar en ouder:Minimaal  tweemaal per dag 2 minutenpoetsen met fluoridetandpasta 1.000-1.500 PPM F-
  • Voor alle leeftijden: alle andere vormen van fluoridegebruik in overleg met tandarts of mondhygiënist

De belangrijkste toepassing van fluoride voor de preventie van tandcariës voor alle leeftijden is fluoridetandpasta. Zo snel mogelijk na de doorbraak van het eerste tandje wordt geadviseerd te beginnen met één keer per dag de tanden te poetsen met een tandpasta voor peuters (met 500-750 ppm fluoride). Vanaf de tweede verjaardag is het advies om tweemaal per dag te poetsen met peutertandpasta. Na de vijfde verjaardag luidt het advies om over te schakelen op gewone fluoridetandpasta of kindertandpasta met 1000-1500 ppm fluoride. Het spreekt vanzelf dat tot ca. 6 jaar de ouder moet poetsen. Daarna moeten de ouders tot ca. 9 jaar het tandenpoetsen goed controleren en eenmaal per dag napoetsen.

Indien bij controlebezoeken blikt dat het opvolgen van het advies niet voldoende effect heeft of dat het advies niet gevolgd wordt kan de tandarts meer fluaride toedienen / voorschrijven.

Tandarts en mondhygiënist
De tandarts of mondhygiënist is de aangewezen persoon om op basis van exacte diagnose van de mondgezondheid, gedragsfactoren en ontwikkelingen hierin te beoordelen of er aanvullend individuele maatregelen nodig zijn. Hij of zij zal indien nodig een professionele fluoride-applicatie uitvoeren.

Home | Patienteninformatie | Vacature | Verzekeringen | Contact Handige Links | Tandartsen Humor | Angst voor de Tandarts | Lachgassedatie | Afspraak maken / inzien | Algemene praktijk voorwaarden | Privacy | Team | Afspraak maken |