Home   Contact
logo Eekelaar banner Eekelaar

Tips voor mensen met angst


 
Angst voor de tandheelkundige behandeling is een wijd verbreid en
diep­geworteld fenomeen.
Zo'n 800.000 Nederlanders zijn zelfs zo bang voor de behandeling dat zij niet meer durven te gaan. Als mensen het tandartsbezoek uitstellen, dan kan het niet anders dan dat mensen problemen krijgen aan tan­den, kiezen en het tandvlees.
De oorzaken van deze angst kunnen heel verschillend zijn en zijn meestal terug te voeren naar de jeugd.In veel gevallen heeft men het nodige te verduren gehad bij de (school)tandarts. In andere gevallen is de angst 'afgekeken' van de ouders of afkomstig van sterk overdreven 'griezelverhalen' op school. De meeste mensen die tegen een tandartsbezoek opzien gaan gelukkig wel. De angst richt zich dan vaak op (het geluid van) de boor of de verdovingsinjectie. Anderen zijn bang voor de pijn en denken voortdurend dat zenuw of tong doorboord gaat worden.
 
TIPS OM ANGST AL VROEG TE VOORKOMEN
 Angstpreventie begint in de kinderleeftijd. Neem uw kind daarom zo vroeg mogelijk mee naar de tandarts. Uit onderzoek blijkt dat hoe eerder een kind went aan de tandarts, hoe kleiner de kans is dat er later angst ontstaat.
Voor jonge kinderen is het goed als één van de ouders tijdens de controle aanwezig is. Oudere kinderen kunnen proberen het zelf te doen. Daardoor krijgen ze meer zelfvertrouwen.
Blijft u er als ouder bij?, laat dan zoveel mogelijk over aan de tandarts. Doe geen valse beloftes, zoals: 'Je voelt absoluut niks". Als het dan toch pijn doet, kan uw kind zich verraden voelen.
Er is niets op tegen uw kind te belonen als het zich flink houdt. Een klein pre­sentje, laat uw kind een uurtje langer opblijven of verzin iets anders leuks.

Bij behandelingen heeft het de voorkeur om niet bij uw kind te zijn, hierdoor is de interactie van het behandelteam met het kind eenvoudiger. Doe het kind dus geen beloftes tevoren zoals : ik blijf erbij, ik houdt je hand vast enz,.


TIPS VOOR MENSEN MET ANGST DIE WEL DURVEN

Het is belangrijk u te realiseren dat de tandheelkundige techniek de laatste jaren sterk is gevorderd. De spookverhalen uit de jeugd zijn allang verleden tijd. In principe kan tegenwoordig alles vrijwel pijnloos.

Wat ook de oorzaak van uw angst is, belangrijk is dat er een sfeer van we­derzijds vertrouwen is tussen u en uw tandarts.
Als u bang bent een behandeling te ondergaan, praat er dan over met uw tandarts. Hij is er dan op voorbereid en kan eventueel extra tijd voor u ne­men.
Laat u informeren over het soort behandelingen dat u te wachten staan, over wat er gaat gebeuren en waarom. Overweeg of het voor u prettiger is zo mogelijk in de spiegel mee te kijken tijdens de behandeling.
Heeft u angst voor pijn? Sta er op dat u verdoofd wordt.
Iedereen heeft behoefte aan controle. Spreek daarom met de tandarts een teken af, zoals het opsteken van uw hand, waarop de tandarts de behande­ling kan onderbreken. Zo heeft u het gevoel dat u iets van de behandeling in eigen hand houdt. Probeer eens of u baat heeft bij ontspannings- of ademhalingsoefeningen.
Afleiding kan ook goed helpen. Vraag eventueel om muziek, waarbij u zo­veel mogelijk moeite doet er goed naar te luisteren. Naarmate uw aandacht voor de behandeling minder is, zal ook een eventueel vervelend gevoel min­der zijn.
TIPS VOOR MENSEN MET ANGST NIET DURVEN

Als je regelmatig tandartsbezoek lang uitstelt, dan gaat het gebit zienderogen achteruit. Een slecht gebit doet uw zelfvertrouwen en uw sociale leven zeker geen goed. U realiseert zich steeds meer dat er van alles aan uw gebit gedaan moet worden, wat vaak nog meer reden is de tandarts te mijden. Maar zo kan het toch ook niet langer. Er komt onherroepelijk een moment dat u er iets aan moet laten doen. Dan beter zo snel mogelijk, omdat de schade altijd minder is dan wanneer je het nog langer uitstelt. De eerste stap; hoe kun je dat het beste aanpakken?

Praat er met anderen over. Gebruik de hulp van anderen om u te motiveren en de juiste hulp te vinden. Zij kunnen u ondersteunen bij een belangrijke stap: het begin van de restauratie van uw gebit en het einde van uw el­lende. Vraag naar de ervaringen van anderen met hun tandarts. Wie staat bekend als aardig, neemt de tijd om mensen gerust te stellen en gaat goed met kin­deren om. Zo vindt u een aardige tandarts bij u in de omgeving. Het is belangrijk dat u zelf de eerste afspraak maakt. Maak een afspraak voor een controle van het gebit, maar spreek met de tandarts af dat er de eerste keer niets gedaan wordt. De eerste keer is om kennis te maken en te onderzoeken of het persoonlijk klikt. Schakel anderen in om u te helpen u aan uw afspraak te houden. Zij kunnen je blijven motiveren om toch te gaan je naar de tandartsbrengen en erop toezien dat je niet op het laatste moment afhaakt. Ook kunnen ze u tijdens zo'n eerste bezoek steunen of het woord te doen als dat nodig is (als de emoties hoog oplopen).
Bereid je afspraak met de tandarts goed voor. Wat wil je en wat wil je beslist niet. Heb je een soort van persoonlijke 'gebruiksaanwijzing' van hoe tand­artsen met je om dienen te gaan of andere relevante informatie (oude rönt­genfoto's enzovoort) zorg dan dat de nieuwe tandarts die informatie krijgt. Als je bang bent dat je te gespannen bent of het zal vergeten te vertellen vertrouw dan de belangrijkste informatie toe aan het papier. Zit de angst te diep neem dan uw huisarts in vertrouwen en laat u door­verwijzen naar een 'angsttandarts' of een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde. Hier werken speciaal opgeleide tandartsen en psycholo­gen met elkaar samen om de tandheelkundige behandeling uitvoerbaar te maken en het angstniveau tot op aanvaardbaar niveau te reduceren. Tandarts Eekelaar kan u hiervoor indien nodig verwijzen. Ook kunnen de tandheelkundige behandelingen bij Tandarts Eekelaar met lachgassedatie ondersteund worden. Dit helpt de mensen te ontspannentijdens de behandeling.

 
 
  
   
 

Home | Patienteninformatie | Vacature | Verzekeringen | Contact Handige Links | Tandartsen Humor | Angst voor de Tandarts | Lachgassedatie | Afspraak maken / inzien | Algemene praktijk voorwaarden | Privacy | Team | Afspraak maken |